Prosent

Prosent, representert av tegnet %. Prosent betyr hundredel. En prosent er altså en hundredel av gitt mengde. Eks: 1% av hundre er altså en.

Gjennomsnitt

Å finne gjennomsnitt kan være kjekt å kunne. F. eks hvis du skal finne ut hvilken klasse som har fått best resultat. Eller hvordan du er i en sport i forhold til andre.

Det er ganske lett.

Sånn gjør du:

1. Se over datet du skal finne ut.

2. Begynn å legge sammen

3. Del på antall ting som var med.

 

Eks: 

1. Du skal finne gjennomsnittet av mål på en kamp i en turnering.

2. Pluss resultatene. F. eks: (2+3)+(1+4)+(4+3)+(2+1)=20, parantes er en kamp.

3. Del antall mål (20) på kamper (4) som blir 5.

Da har du funnet gjennomsnittet, på mål i en kamp. Altså de totale målene i kampen.

 

Husk!

Spørsmål kan skrive i kommentarfeltet.


 Altommatte

Pi

 

Den matematiske konstanten π er definert som forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel: Omkrets = π × diameter. Ofte brukes 3,14 eller brøken 22/7 som en rimelig tilnærming til pi for hverdagens bruk, for eksempel i skolen. Den nøyaktige verdien har uendelig mange desimaler som er ikke-sykliske, dermed er pi et irrasjonalt tall eller mer spesifikt et transcendentalt tall. Den foreløpig mest nøyaktige beregningen av pi ble utført av Fabrice Bellard i 2009, som kalkulerte π som 3 etterfulgt av 2,7 billioner (2 699 999 990 000) desimaler.

 

Man bruker tallet pi, som forklart over, når man skal regne omkrets og areal av sirkler eller ellipser. Pi brukes også når man skal finne volum- og overflateverdi av kjegler, sylindre og kuler. Også i trigonometrien er pi en grunnleggende konstant.

 

 

Pi har gjennom historien blitt beregnet på ulikt vis:

 

 

Babylonerne ca. 2000 f. Kr. 3,125
Egypterne ca. 2000 f. Kr. 3,160 45
Salomo ca. 950 f. Kr. 3,141 4
Arkimedes ca. 250 f. Kr. 3,141 8 (223/71 < π < 22/7)
Liu Xin 5 3.125 (25/8)
Zu Chongzhi ca. 480 e. Kr. 3,141 592 920 (355/113)
Otho 1573 3,141 592 9
Viete 1593 3,141 592 653 6
Ludolph van Ceulen ca. 1600 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88 - 35 desimaler med lignende metoder som Arkimedes
William Shanks 1873 Han brukte 707 desimalplasser, men han gjorde en feil ved den 528. desimalplassen slik at resten ble feil.
John von Neumann m.fl. 1949 2037 desimaler, brukte den tidlige datamaskinen ENIAC, kjøringen tok 70 timer
Guilloud og Bouyer 1973 1 001 250 desimaler
Kanada og Tamura 1989 1 073 741 799 desimaler
Yasumasa Kanada 2004 1 241 100 000 000 desimaler ved hjelp av en PC
Fabrice Bellard 2009 2 699 999 990 000 desimalerAltommatte

 

 

Overflate

Vedlig kort.

Overflate er arealet av alle flatene til en figur.

Så det er IKKE bare toppen av en figur.

For å regne ut overflaten til en figur må du rett og slett regne ut arealet til aller sidene til en figur.

 

 

 

 

Altommatte

DNS

Hei.

Har dere hatt problemer med tregt internett? Da bør dere kanskje prøve å skifte dns.

Det finnes mange forskjellige dns'er. Hvis dere vil laste inn videoer kjappere så kan dere gå inn på kontrolpanel, så nettverks og delingssenter, trykk på tilkoblingen, egenskaper, internet protocol versjon 4, bruk følgene dns server og skriv inn 208. 67. 222. 222 trykk tab og tast inn 208.67.220.220.

Last ned DNSbench for å finne den raskeste serveren for deg.

Du bør være ganske god for å gjøre dette, hvis ikke kan du ødelegge datamaskinen.

 

 

Altommatte

PC-lesere

Her har vi en. Den første setningen sier din IP-adresse, den andre ISP-en din og PC-typen nettleser

 

Geometri

Over har vi lagt inn et bilde som viser mange av de geometriske figurene. Figurene på bilde over heter: kvadrat, rektangel, sirkel, oval, trekant, femkant, sekskant, åttekant, kube, kule(sfære), sylinder, kjegle, rektangulær prisme og pyramide.

Kort om geometri: geometri er læren om romstørrelser f.eks linjer og flater. Evdoxos hadde stor betydning innen læren om plane figurer og læren om romgeometri.


 

Altommatte

Faktoroppgave

Hvilke faktorer har 1967? Og hva med 1968? Hvilket tall har flest faktorer? Svaret skrives i kommentarfeltet. Dette er en slags konkurranse.


 

Altommatte

 

Faktorer

Alle tall har faktorer. De tallene som har flest faktorer er som regel partall.

En faktor er et tall som er med i å dele opp/er med i et tall.

Tenk for eksempel at du er med en venn og dere skal dele en sjokoladerull med 12 biter i. Dere får 6 hver. Så kommer det enda en venn, og alle får fire hver. Så kommer det en fjerde venn og da får alle 3 stykker hver. 

For eksempel, faktorene til 32 er:

32, fordi 32*1 =32

16, fordi 16*2 =32

8, fordi 8*4 =32

4, fordi 4*8 =32

2, fordi 2*16 =32

1, fordi 1*32 =32

Så tallet 32 har 6 faktorer.

Mens 13, som er et primtall har 2 faktorer: 1*13 og 13*1

Tenk for eksempel at du er med en venn og dere skal dele en sjokoladerull med 12 biter i. Dere får 6 hver. Så kommer det enda en venn, og alle får fire hver. Så kommer det en fjerde venn og da får alle 3 stykker hver. Det kan komme en sjette venn og en tolvte venn til og alle får likt. Men hvis det er tretten er det bare to muligheter, så 12 har flere faktorer enn 13.


 

Altommatte

Uendlighetsoppgave

Du eier et hotell med uendlig mange rom, men alle er fulle.

En dag kommer det en gjest som spør om han kan sove på hotellet. Du finner ut at du kan be at alle som har rom plusser 1+ på husnummeret. For eksempel personen som bor på nr.1 flytter til nr.2. Personen som bor på nr.2 flytter til 3 osv....Da får mannen rom på nr.1.

En dag kommer det en uendlig lang buss med uendlig mange gjester og alle vil bo på hotellet. 

Hva kan du gjøre utenom å sette alle på de øverste rommene, for det blir for langt å gå.

Svaret skrives i kommentarfeltet. Dette er en slags konkurranse. Hvis du trenger et hint skriver du det i kommentarfeltet.


 

 

 

Altommatte

 

 

Les mer i arkivet » Juni 2013 » Mars 2013 » Februar 2013
hits